№4/1, апрель, 2009 - 1 апреля :)

Гумка для кохання

Как мы нашли это рекламное чудо
Давно дело было, шли мы куда-то в гости, покупали спиртное и продавщица нам говорит: «А давайте я вам на сдачу презерватив дам?».
(Пауза)
Девушка продолжает, «Ой, получите море удовольствия»
(Вообще пауза, совершенно дурное состояние, не знаешь, как реагировать)
Девушка тем временем вносит ясность, что удовольствие будет получаться в процессе чтения инструкции. Мы выдохнули, предложенное взяли, действительно, читали вслух и смеялись до колик.
Первак надолго стал весьма популярным праздником-подарочком, с этими презервативами у меня связано несколько забавных эпизодов.

Эпизод 1
Муж собрался в командировку, и мы решили, что в качестве национальных сувениров Первак будет самое то. У нас он продавался в винно-водочных отделах, мы с подругой облазили кучу магазинов – нет, ну хоть тресни. И тут, прямо возле дома, мы их находим в аптеке, лежат, родимые. Там очередь, мне уже пора на вокзал, ждать некогда, и я, не задумываясь над текстом, говорю что-то типа «дайте 10 презервативов, на все, без сдачи, я на поезд опаздываю». Тихо так в аптеке стало, народ не возражал, дали...

Эпизод 2
Ехала я в гости к другу в Питер и клятвенно пообещала привезти такой колоритный сувенир. И опять их нигде нет. Спасла любимая подруга, у нее остался из тех самых десяти один, его я и забрала. В поезде мне в попутчики попался мэр одного из западноукраинских городов, мужчина чрезвычайно общительный, активный и любопытный. Разумеется, поинтересовался, что я «справжнього українського» везу в подарок.
Ну сало везу, да, наше маринованное сало пора объявлять городским достоянием, куда бы я не ехала, везде его с собой вожу в качестве гостинца, ему радуются чуть ли не больше, чем мне...
– А «ще що везете?»
Я (с каменным выражением лица):
– Еще везу в подарок презерватив..
Ха, в купе возникла пауза покруче, чем в магазине и в аптеке! Дядька мэр чуть не вмер.
После внесения ясности у меня этот несчастный презерватив пытались выцыганить всем купе, там народ ехал в Финляндию, рассказывали, как им он нужен для знакомства с Украиной, ага, все финны так прям и зачитаются; мэр с другой стороны просит – ни фига, не уговорили, предмет был один и к нему я приложила не менее колоритную бутылку водки той же марки а-ля самогон, такая же мутная. Чисто для антуражу.

А теперь, собственно, инструкция (для тех, кто не читает по-украински, ниже будет дан русский текст)

Українці!
Пам'ятаймо: найчарівніші в світі жінки варті вашого кохання – невтримного, невпинного, невгамовного.
Кожна вдоволена українка – це крок до вдоволеної України!
"Первак" є гумкою, гожою для усіх різновидів кохання, окрім платонічного. Платонічне кохання (любов, не заплямована сексом) – то чисті взаємини між чоловіком і жінкою, які складаються, коли чоловік з технічних причин неспроможний на щось інше.
В усіх інших випадках явище кохання (надалі – акт) подекуди супроводжується повним міжстатевим контактом між обома (всіма) його учасниками. Акт, одпочатку запланований Природою для дітонародження, в процесі еволюції був переінакшений винахідливою Людиною на отримання обопільного чуттєвого задоволення (надалі – "оргазм").
Оргазм у ході Акту отримують його учасники (надалі – "Актори") – себто усі чоловіки і деякі з жінок (інколи).
Дискримінація у цьому життєво важливому питанні викликає у жінок повну палітру негативних емоцій: від легкого розчарування і аж до повного оскаженіння.
Гумка для кохання "Первак" створена у ході проекту "Сприяння просуванню високих статевих технологій" і покликана для досягнення оргазму всіма учасниками Акту, незалежно від статев ої приналежності. Заразом дозволяє уникнути:
- незапланованих дітей;
- ганебних захворювань;
- зайвих балачок по п.1 і п.2.
Завдяки особливій речовині, якою гумка для кохання намащена зсередини, "Первак" дозволяє продовжувати Акт, аж поки він не набридне самим Акторам – після чого вдоволено завершити його бурхливим обопільним оргазмом.

ВЛАСНЕ ІНСТРУКЦІЯ
Правильне застосування гумки передбачає:
- наявність щонайменше двох Акторів;
- наміри з боку Акторів до здійснення Акту;
- наявність у одного з Акторів зовнішньої статевої ознаки (надалі – "Ознака"), на яку, власне, і одягається гумка.
Якщо попередні умови відповідають Інструкції, надалі слід:
1. повністю позбутися одягу (не стосується капелюха і шкарпеток);
2. позбавити від одягу тіло партнера (партнерші, партнерів), за екстремальних умов – розстібнутися де треба;
3. взяти у роки Ознаку і, уважно оглянувши, з'ясувати, чи не перебуває вона у стані ерекції. Якщо ще ні, то:
4. перейти до СПП (Стадії Попередніх Пестощів).
Лагідно турбуючи Ознаку руками (губами, колінами, молочними залозами або ж сідницею), Акторка має поступово досягти наступного: Ознака збільшується у розмірах, і, задираючись під Бойовим кутом (56°), кам'яніє напоготові.

Потому мерщій хапайте гумку і готуйте її до використання. Це можливо у два способи:
1. Зусиллями Актора. Він вивільняє гумку з пакетика. Звідти ж дістає Інструкцію (що зараз перед Вами) і уважно вивчає. Якщо за цей час Ознака втрачає Бойовий Кут, слід повернутися до Стадії Попередніх Пестощів. Поновивши Бойовий Кут, Актор руками прикладає гумку до верхівки своєї Ознаки, а далі діє за методою "одягаємо панчохи": обережно розкочує гумку вниз, аж по самий Корінець – так, щоб гумка цупко охопила весь стовбур його Ознаки.
2. Зусиллями Акторки. Усе так само. Тільки може це зробити ще й губами, що неможливо у першому випадку (за деякими акробатичними виключеннями).

ВЛАСНЕ АКТ
742 способи його здіснення за браком простору унеможливлюють їх оприлюднення.
Зауважимо одне: взаємний Оргазм – це успішний Акт, незалежно од способу, у який він відбувся.

ПІСЛЯМОВА ДО ІНСТРУКЦІЇ
Якщо усе гаразд, негайно купуйте наступну гумку і будьте напоготові: не виключено, що повторений Акт станеться раніше. ніж Ви сподіваєтесь.
Якщо Ваша Акторка таки зосталась невдоволено ю, знайте: слід мерщій тікати від неї з максимально можливою швидкістю – цим самим ви уникаєте згубного комплексу неповноцінності та повного виснаження організму.

"ПЕРВАК" закликає: будь чоловіком – зроби приємне коханій!
"ПЕРВАК" запрошує: будь ласкавим – зроби це у найбажаніший для неї спосіб.
"ПЕРВАК" попереджає: надмірного кохання не буває!
ЩОБ СТОЯВ У КОЖНІЙ ХАТІ!

Первак — резинка для долгой любви!
И люби сколько влезет!
Украинцы! Помните: самые очаровательные на свете женщины стоят нашей любви — неудержимой, неостановимой и неугомонной.
Каждая удовлетворенная украинка — это шаг к удовлетворенной Украине.
Первак — это резинка, пригодная для всех видов любви, кроме платонической.
Платоническая любовь (любовь, незапятнанная сексом) — это чистые взаимоотношения между мужчиной и женщиной, которые складываются, когда мужчина по техническим причинам не способен на что-нибудь еще.
Во всех иных случаях явление любви все еще сопровождается полным межполовым контактом между обоими (всеми) его участниками (дальше — Акт).
Акт, первоначально запланированный природой для деторождения, в процессе эволюции был переделан изобретательным человеком для получения взаимного чувственного удовольствия (в дальнейшем — Оргазм)
Оргазм в ходе Акта испытывают его участники (в дальнейшем Актеры), т.е. все мужчины и некоторые из женщин (иногда). Дискриминация в этом жизненно важном вопросе вызывает у женщин полную палитру негативных эмоций, от легкого разочарования до полного бешенства.
Резинка для любви «Первак» создана в ходе проекта содействия продвижению высоких половых технологий и призвана для достижения оргазма всеми участниками Акта, независимо от их половой принадлежности.
Одновременно позволяет избежать:
1. Незапланированных детей.
2. Позорных заболеваний.
3. Лишних разговоров по п.1 и п.2
Благодаря особому веществу, которой намазана изнутри резинка для любви, «Первак» позволяет продолжать Акт, пока он не надоест самим Актерам. После чего с удовольствием завершить его бурным совместным оргазмом.

Собственно инструкция
Правильное использование резинки предполагает:
— наличие минимум 2 Актеров
— намерение со стороны Актеров произвести Акт
— наличие хотя бы у одного из Актеров внешнего полового признака (в дальнейшем Признака), на который и одевается резинка.

Если ранее перечисленные условия соответствуют инструкции, в дальнейшем следует:
1. Полностью раздеться (не касается шляпы и носков)
2. Лишить одежды тело партнера (партнерши, партнеров). В экстремальных условиях — расстегнуться, где необходимо.
3. Взять в руки Признак и, внимательно осмотрев, выяснить, не пребывает ли он в стадии эрекции. Если ещё нет, то:
4. Перейти к СПЛ (Стадии Предварительных Ласк). Ласково раздражая Признак руками (губами, коленами, молочными железами или попой), Актриса должна последовательно достичь следующего: Признак увеличится в размерах, и поднимаясь под Боевым Углом (56°), каменеет наготове. После этого быстро хватайте резинку и готовьте её для использования.
Это возможно двумя способами:
1. Усилиями Актера. Он освобождает резинку из пакетика, оттуда же достает инструкцию (которая перед вами) и внимательно изучает. Если в это время Признак теряет Боевой Угол, следует вернуться к СПЛ (см. выше). Возобновив Боевой Угол, Актер руками прикладывает резинку к верхушке своего Признака, а дальше действует по методике «надеваем чулки»: бережно раскручивая резинку вниз по самый корешок так, чтобы резинка цепко охватила весь столбик его Признака.
2. Усилиями Актрисы. Все то же самое, только можно это сделать ещё и губами, что невозможно в первом случае (за некоторыми акробатическими исключениями).

Непосредственно Акт
742 способа его исполнения из-за отсутсвия места делают невозможным их опубликование. Обратите внимания на одно: взаимный Оргазм — это успешный Акт, независимо от способа его проведения. Если всё прошло хорошо, немедленно купите следующую резинку и будьте начеку: не исключено, что следующий Акт произойдёт раньше, чем Вы рассчитывали.
Если Ваша Актриса всё-таки осталась недовольна, знайте, следует срочно убегать от неё на максимально возможной скорости. Тем самым Вы избегаете губительного комплекса неполноценности и полного истощения организма.

Послесловие к инструкции
«Первак» призывает: будь мужчиной — сделай любимой приятное!
«Первак» просит: пожалуйста, сделай это самым желанным для неё способом.
«Первак» предупреждает: чрезмерной любви не бывает!
"Чтобы стоял в каждом доме!!"http://pushun.livejournal.com/49109.htmlО НАШИХ БУМАЖНЫХ КНИГАХ ЧИТАЙТЕ

Это и другие издания наших авторов вы можете заказать в пункте меню Бумажные книги

О НАШИХ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГАХ ЧИТАЙТЕ

Это и другие электронные издания
наших авторов вы можете бесплатно скачать в пункте меню «Эл.книги»

Наши партнеры:      localRu - Новости израильских городов. Интервью с интересными людьми, политика, образование и культура, туризм. Израильская история человечества. Доска объявлений, досуг, гор. справка, адреса, телефоны. печатные издания, газеты.

     

      ѕоэтический альманах Ђ45-¤ параллельї

      

Hаши баннеры

Hаши друзья
Русские линки Германии Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки. каталог сайтов на русском языке из Сша,Канады,Франции и других стран


  Международное сетевое литературно-культурологическое издание. Выходит с 2008 года    
© 2008-2012 "Зарубежные Задворки"